Er zijn twee peilers:
A.: WaardeerMijnSpullen en  B.: TaxeerMijnSpullen.
nadere uitleg
A: WaardeerMijnSpullen verzorgt een digitaal waarderingsrapport. 
– Een basis rapport, met huidige marktwaarde*, datering en eventuele opmerkingen
– Een basis-plus rapport, dat informatie geeft met een beknopte beschrijving, datering en huidige marktwaarde* van uw voorwerp.
– Een uitgebreid rapport dat informatie geeft met een meer diepgaande beschrijving, datering, huidige marktwaarde* van uw voorwerp en extra informatie zoals eventuele maakwijze, literatuur, kunstenaar etc.
Klik op een waarderingsrapport naar keuze om een voorbeeld te zien. Zo kunt u rustig besluiten welke van de drie voor u het beste is.
*Marktwaarde: met de in het rapport genoemde waarde wordt bedoeld de onderhandse verkoopwaarde. Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een object bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. Eventuele bijkomende kosten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

B: TaxeerMijnSpullen verzorgt een (juridisch erkend) taxatierapport.
Hiervoor wordt in citu getaxeerd. dwz: een (gecertificeerde) taxateur komt op locatie om bv de gehele of een deel van een inboedel in “levende lijve” te taxeren.

Een juridisch erkend taxatierapport kan van belang zijn bij
– boedel verdelingen bij erfenissen of echtscheidingen,
– beneficiaire aanvaarding van een erfenis,
– verzekerings- doeleinden (expertise of contra expertise) zoals bij brand- en inboedel verzekeringen
– successierecht berekeningen i.v.m. de erfbelasting.
Al deze rapporten kunnen naar wens worden opgemaakt, van uitgebreid met fotomateriaal tot en met kort en eventueel alleen mondeling.

Bezoek ook onze veel gestelde vragen pagina (=FAQ)  of stel uw vraag via ons contactformulier.
De klantenservice van WaardeerMijnSpullen is bereikbaar tijdens kantooruren (ma t/m vrij 9-16 u) via:+316-43475206 of +316-53286536.


Vraag nu een waardering aan!