Er zijn twee peilers:
A.: WaardeerMijnSpullen en  B: TaxeerMijnSpullen.
A: Digitaal Waarderingsrapport.
 
(vanaf €7,50 met drie mogelijkheden)

– Een basis rapport, met marktwaarde*, datering en opmerkingen
– Een basis-plus rapport, dat informatie geeft met een beknopte beschrijving, datering en huidige marktwaarde* van uw voorwerp.
– Een uitgebreid rapport dat informatie geeft met een meer diepgaande beschrijving, datering, huidige marktwaarde* van uw voorwerp en extra informatie zoals maakwijze, literatuur, etc.
Klik op een waarderingsrapport naar keuze om een voorbeeld te zien. Zo kunt u rustig besluiten welke van de drie voor u het beste is.
*Marktwaarde: met de in het rapport genoemde waarde wordt bedoeld de onderhandse verkoopwaarde. Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een object bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. Eventuele bijkomende kosten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

B: Taxatierapport.(taxateur op locatie voor bv gehele of deel van uw inboedel)
Een (indien nodig)  juridisch erkend taxatierapport is o.a. van belang bij
– boedel verdelingen bij erfenissen of echtscheidingen,
– beneficiaire aanvaarding van een erfenis,
– verzekerings- doeleinden (expertise of contra expertise) zoals bij brand- en inboedel verzekeringen
– successierecht berekeningen i.v.m. de erfbelasting.
Al deze rapporten kunnen naar uw wens worden opgemaakt, van uitgebreid met fotomateriaal tot en met kort en eventueel alleen mondeling.

Bezoek ook onze veel gestelde vragen pagina (=FAQ)  of stel uw vraag via ons contactformulier.
De klantenservice van WaardeerMijnSpullen is bereikbaar tijdens kantooruren (ma t/m vrij 9-16 u) via:+316-43475206 of +316-53286536.


Vraag nu een waardering aan!