Disclaimer

De waardeermijnspullen-site is eigendom van HA Nederland. Voor HA Nederland is het streven naar een zorgvuldige weergave van informatie op haar website erg belangrijk. Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

Ondanks deze constante aandacht kan HA Nederland niet garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat HA Nederland wel open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden naar info@waardeermijnspullen.nl .

Daarnaast is voor HA Nederland een verantwoorde omgang met de gegevens van haar leden van groot belang. Uw persoonsgegevens zullen ten alle tijden zorgvuldig opgeslagen en beveiligd worden. De eisen waar HA Nederland zich aan houdt zijn opgeslagen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op HA Nederland. HA Nederland kan niks garanderen voor de gebruikers van haar websites en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel zal er natuurlijk steeds door ons team op worden toegezien dat ook haar gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

Uw gegevens worden door middel van speciale procedures door HA Nederland opgeslagen en beveiligd, dit is onder meer zo ontwikkeld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van onze leden.